Länkar
 
Radon


Radonmätning 1998

Radonguiden

Hämta Adobe Acrobat Reader


 


Enligt Boverket får gränsvärdet för radon ej överskrida 200 Bq/m3 inomhus. År 1998 gjordes en översyn i de flesta av bostäderna inom samfälligheten Bakbordet, resultatet kan ses här.

Här nedan visas de hus som överskred gränsvärdet år 1998:

År 2006 gjordes en ny mätning i de hus som som hade för höga värden år 1998:

Mätningen år 2006 visade att det var 3 st huslängor i vilka det fanns hus som överskred gränsvärdet. Dessa huslängor sanerades under vintern 2007.

Mätningar efter saneringen visade dock att det fortfarande finns mätvärden som överskrider gränsvardet:

Ytterliggare åtgärder kommer att göras under vintern 2007 - 2008 för att få mätvärdena under gränsvärdet.

 
webmas@bakbordet.se © 2011