Inför städdagen

Datum återfinns i kalendern på första sidan.

* Samla ditt block 09.00 och fördela Ert blocks sysslor enligt nedan.
* Besiktiga garagetak. Hängrännor ska rensas från löv och skräp och ev skador skall åtgärdas.
* Rabatterna ska rensas från ogräs och luckras upp.
* Se över asfaltsytorna efter vinterns plogningar.
* Töm alla papperskorgar.
* Rensa området från skräp.
* Kontrollera lekredskapen är i säkert skick så att inga barn kan skadas.
* Rensa samtliga dagvattenbrunnar.
* Asfaltytor i lekparken och hockeyplanen sopas rena från sand, löv och skräp.
* Sand i sandlådor luckras och rensas på skräp.
* Samtliga krypgrunder ska besiktigas. Protokoll ska fyllas i och lämnas till styrelsens blockledarrepresentant.

Alla eventuella felaktigheter rapporteras till styrelsens blockledarrepresentant.

Varje block börjar städa sitt eget område först. När dessa är avklarade går alla vidare till nästa block som har sysslor kvar att göra. Exempelvis kan styrkorna från block 1 och 3 hjälpa block 2 innan dessa avslutar dagen med att hjälpa
block 5. Block 4 och 6 kan gå direkt till
block 5.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *