Styrelsen

Bakbordet Samfällighetsförenings styrelse och ansvarsfördelning under verksamhetsåret 2022-23

Ordförande Kjell Widequist
Hus nr: 96
Mob: 070624 51 24
E-mail: ordforande@bakbordet.se
 • Firmatecknare
 • Arbetssamordnare och verksamhetsplanering
 • Förberedelser inför stämmor
 • Bokning stolar och bord
 • Ansvarig beställare av arbeten och tjänster
 • Budget och ekonomiuppföljning
 • Vatten och värmedebitering
 • Garagen
 • Kontaktperson för dagliga leveranser
 • Snöröjning
 • Gatu och Vägunderhåll
 • Husgrunder, kulvertar samt ledningar i mark
 • KabelTV
 • Bredband
 Kassör Erkki Meriläinen
Hus nr: 2
Mob: 076-818 24 00
E-mail: kassor@bakbordet.se
 • Firmatecknare
 • Redovisning och betalningar
 • Faktureringar
 • Sammanställning av vatten och värmedebitering’
 • Deklaration
 • Ekonomiuppföljning
 • Ansvarig för tekniskt underhåll av hemsidan
 • Uppdatering av information på hemsidan/facebook
Sekreterare Björn Johansson
Hus nr: 144
Mob: 070983 99 65
E-mail: sekreterare@bakbordet.se
 • Vice ordförande
 • Kallelser och agenda inför styrelsemöten och stämmor
 • Protokoll
 • Dokumentansvarig
 • Information på anslagstavlor
 • Övrig föreningsinformation
Ledamot 1 Martin Nitka
Hus nr: 148
Mob: 073-653 78 77
E-mail: ledamot1@bakbordet.se
 • Blockledarrepresentant
 • Uppdatering av blockledarpärmen
 • Värmecentralen
 • Värmeuppföljning
 • Sophusen
 • Hockey och bollplanen, lilla lekparken
 • Städdagar, bokning container
Ledamot 2 Jan Nordberg
Hus nr: 6
Mob: 073079 09 67
E-mail: ledamot2@bakbordet.se
 • Vice sekreterare
 • Underhålls och förnyelseplan
 • Lekplatsen östra sidan
 • Belysning
Suppleant 1 André Eriksson
Hus nr: 62
Mob: 070-726 13 19
E-mail: suppleant1@bakbordet.se
 
Suppleant 2 Shiaou Pourghobad
Hus nr: 26
Mob: 073078 70 23
E-mail: suppleant2@bakbordet.se
  Förtroendevalda 
Revisorer: Anders Ohlsson,  hus nr: 102
Stefan Säve, hus nr: 94
 
Valberedning Margareta ErtlEriksson (sammank.) husnr: 20
Goran Mustapic
husnr: 100
Kenny Nilsson
husnr: 44
 
Korvgrillare Stefan Säve, hus nr: 94
Björn Eriksson, hus nr: 20