Styrelsen

Bakbordet Samfällighetsförenings styrelse och ansvarsfördelning under verksamhetsåret 2021-22

Ordförande Margareta Ertl Eriksson
Hus nr: 20
Mob: 070-818 73 46
E-mail: ordforande@bakbordet.se
 • Firmatecknare
 • Arbetssamordnare och verksamhetsplanering
 • Förberedelser inför stämmor
 • Ansvarig beställare av arbeten och tjänster
 • Budget och ekonomi uppföljning
 • Vatten och värmedebitering
 • Garagen
 • Kontaktperson för dagliga leveranser
 • Snöröjning
 • Gatu- och vägunderhåll
 • Kabel-TV
 • Bredband
 • Husgrunder, kulvertar samt ledningar i mark
 Kassör Erkki Meriläinen
Hus nr: 2
Mob: 076-818 24 00
E-mail: kassor@bakbordet.se
 • Firmatecknare
 • Redovisning och betalningar
 • Faktureringar
 • Sammanställning av vatten och värmedebitering
 • Deklaration
 • Ekonomiuppföljning
 • Ansvarig för tekniskt underhåll av hemsidan
 • Belysning Östra sidan
Sekreterare Kenny Nilsson
Hus nr: 44
Mob: 070-146 91 30
E-mail: sekreterare@bakbordet.se
 • Vice ordförande
 • Kallelser och agenda inför styrelsemöten och stämmor
 • Protokoll
 • Dokumentansvarig
 • Information på anslagstavlor
 • Övrig föreningsinformation
Ledamot 1 Martin Nitka
Hus nr: 148
Mob: 073-653 78 77
E-mail: ledamot1@bakbordet.se
 • Blockledarrepresentant
 • Uppdatering av information på hemsidan/facebook
 • Uppdatering av blockledarpärmen
 • Vice sekreterare
 • Städdagar, bokning container
 • Sophusen
Ledamot 2 Goran Mustapic
Hus nr: 100
Tel: 021-30 02 14
Mob: 070-518 00 51
E-mail: ledamot2@bakbordet.se
 • Värmecentralen
 • Värmeuppföljningen
 • Hockey- och bollplanen
 • Lekplatser
 • Underhåll- och förnyelseplan
 • Bokning stolar och bord
 • Förråd Västra parkeringen
 • Belysning Västra sidan
Suppleant 1 André Eriksson
Hus nr: 62
Mob: 070-726 13 19
E-mail: suppleant1@bakbordet.se
 
Suppleant 2 Jan-Åke Nordberg
hus 6
Mob: 073-079 09 67
E-mail: suppleant2@bakbordet.se
  Förtroendevalda 
Revisorer: Anders Ohlsson,  hus nr: 102
Stefan Säve, hus nr: 94
 
Valberedning N.N, hus nr: XX (sammankallande)
Y.Y, hus nr: ZZ
 
Korvgrillare Stefan Säve, hus nr: 94
Björn Eriksson, hus nr: 20