Grannsamverkan

Anmäl brott här <  

Inom föreningen så har nu en grupp med kontaktombud bildats. Grannsamverkan bygger till stor del på just vad namnet antyder, samverkan. Tillsammans inom föreningen skall vi göra allt vi kan för att få ha en så trygg boende miljö som möjligt. Detta gör vi genom att hjälpas åt att bevaka våra intressen. Om vi lär oss hur ett brott ”ser ut”, kan vi förebygga att detta sker. Om ett brott sker i t.ex. form av tillgrepp eller skadegörelse, skall närmaste kontaktperson kontaktas. Det är viktigt att alla får veta om ett brott har skett inom området så att vi alla kan vara på vår vakt.Låter det intressant att vara med i denna grupp, så är du givetvis välkommen. Kontakta någon av ombuden som anges nedan;

Föreningens ansvarige kontaktombud: Monica Karlsson
Namn
Hus nr
E-postadress Mobil Kontakt f hus nr
Monica Karlsson
98
monica2.karlsson@skola.vasteras.se 070 0906670 80-100
Erkki Meriläinen
2
erkki@empsoft.net 076 8182400 2-14, 68-78
Kenneth Björkman
38
lustkallan.vasteras@hotmail.se 070 7667359 38-56
Maryane Martone
18
martone.domenico@telia.com 070 8357126 16-36
Monica Karlsson
98
 monica2.karlsson@skola.västerås.se 070 0906670 136-162
Agneta Blom
46
agnethablom@bredband2.com 070 5321030 58-66, 102-110
Gösta Blomkvist
132
blomkvist@bredband2.com 070 4580385 112-134


Vad är vår uppgift som kontaktombud?

• Informera grannar och styrelsen när ny information om Grannsamverkan finns.
• Omgående byta ut trasiga, urblekta eller klottrade skyltar.
• Delta i informationsträffar ordnade av t.ex. polis eller Värna Västerås.
• Ha en ständig dialog med alla medlemmar och diskutera samarbetet.
• Föra statistik över utförda brott.