Blockledare

Bakbordets blockledare är ansvariga för att informera sitt block om dem arbetsuppgifter som skall utföras inom det block man representerar.
Vid förhinder att närvara vid städdag så skall en ersättare utses av blockledaren samt då se till att denne ersättare får information om vad som skall göras.
En ifylld närvolista skall alltid lämnas till styrelsens blockledarrepresentant efter utförd städdag.

Blockledaren har till uppgift att

  • se till att de sysslor som anges i checklistan blir utförda.
  • fördela sysslorna mellan blockets hushåll.
  • upprätthålla en deltagarlista som skall lämnas till styrelsens blockledarrepresentant efter städdagarnas slut.
  • se till att ifyllda protokoll lämnas till styrelsens blockledarrepresentant.

Styrelseledamöter och suppleanter kan inte utses till blockledare. Alla dokument som finns i blockledarpärmen finns även på hemsidan.

Följande personer är utsedda till blockledare 2018-2019

Block 1        Åke Granlund          Hus nr 138
Block 2        Tapani Harju            Hus nr 122
Block 3        Goran Mustapic      Hus nr 100
Block 4        Mathias Lundh        Hus nr 58
Block 5        Niclas Jokela            Hus nr 54
Block 6        Kjell Andersson       Hus nr 22

Blockindelning

Block 1 – Hus nr 136-162
Block 2 – Hus nr 102-134
Block 3 – Hus nr 80-100
Block 4 – Hus nr 58-78
Block 5 – Hus nr 28-56
Block 6 – Hus nr 2-26