Blockindelning

Blockledare

Inför städdagen..

Information om Blockindelningen (pdf)

Alla hushåll inom Bakbordet Samfällighetsförening har ett ansvar att sköta om och se till att gemensamhetsområden såsom lekplatser, cykelbanor, parkeringar, buskage, m.m, ser vårdade ut under hela året och inte bara efter städdagarna.

För att få hushållen att känna ansvar för städningen har de gemensamma ytorna inom vårt område är indelats i 6 st. arbetsblock, se figur, där städområdet är runt där var och en bor.

Varje block har en blockledare som tillsammans med övriga hushåll inom blocket ansvarar för blockområdets skötsel. Styrelsen har en ledamot utnämnd som kontaktperson för blockledarna.

För mer information läs Information om Blockindelningen