Bakbordet Samfällighetsförening

Samfälligheten består av 81 st hus. Området byggdes 1976 av Aroseken. Området har tillgång till kabel-TV med Com Hem som leverantör samt bredbandsanslutning till Stadsnätet från Mälarenergi. Värme, vatten samt el till garage och vägbelysning köps in centralt av föreningen, dessutom skrivs avtal med snöröjning, sandning och sopning. Samfälligheten disponerar 2 st garage, en på östra parkeringen som innehåller värmeväxlarna och en på västra parkeringen som innehåller på redskap m.m. samt bredbandsanläggning.

Samfälligheten förvaltar 2 st gemensamhetsanläggningar:

  • GA1 består av garagen, växlarcentralen, vatten och fjärrvärmeledningar, avloppsledningar, brunnar och avloppsledningar för dagvatten, två lekområden, vägar inom området, vägbelysning
  • GA2 består av bredbandsnätet

Övrig information som är bra att veta för alla boende finns samlat i dokumentet

Att bo i samfälligheten Bakbordet

Städ och rensdagar 2022  (Lördagar) 

Vårstädning                         xx Maj

Sommarstädning               xx Augusti

Höststädning                      29 Oktober kl 09:00

ÅRSMÖTE Lördagen den 29 Oktober 2022 kl 11.30