Bakbordet Samfällighetsförening

Samfälligheten består av 81 st hus. Området byggdes 1976 av Aroseken. Området har tillgång till kabel-TV med Com Hem som leverantör samt bredbandsanslutning till Stadsnätet från Mälarenergi. Värme, vatten samt el till garage och vägbelysning köps in centralt av föreningen, dessutom skrivs avtal med snöröjning, sandning och sopning. Samfälligheten disponerar 2 st garage, en på östra parkeringen som innehåller värmeväxlarna och en på västra parkeringen som innehåller på redskap m.m. samt bredbandsanläggning.

Samfälligheten förvaltar 2 st gemensamhetsanläggningar:

  • GA1 består av garagen, växlarcentralen, vatten och fjärrvärmeledningar, avloppsledningar, brunnar och avloppsledningar för dagvatten, två lekområden, vägar inom området, vägbelysning
  • GA2 består av bredbandsnätet

Övrig information som är bra att veta för alla boende finns samlat i dokumentet

Att bo i samfälligheten Bakbordet

Städ och rensdagar 2021  (Lördagar) 

Vårstädning                         29 Maj

Sommarstädning               21 Augusti

Höststädning                      30 Oktober

ÅRSMÖTE Onsdagen den 20 Oktober 2021 kl 19.00