KabelTV & bredband

comhem

KabelTV nätet
Många hushåll, inom vår förening, är anslutna till kabel-TV från ComHem. Alla avtal är individuella och var och en faktureras separat. Om önskan finns att ansluta sig till kabel-TV nätet så kontakta ComHem direkt. Styrelsen har ingen avsikt att göra någon gemensamhetsanläggning för TV. Styrelsen anser att det är för stor intressespridning och alla har idag inte heller samma förutsättningar i och med att alla inte är anslutna till ComHem.

Vid eventuell krångel och kontakta ComHem för support.

Mälarenergi

Bredbandsnätet
Nästan alla hushåll inom föreningen är anslutna till fiberoptiskt bredband som är direktanslutet till stadsnätet. Detta är ett så kallat öppet nät där det råder fri konkurrens mellan de olika leverantörerna. Man binder sig alltså inte till en och samma leverantör av de olika tjänsterna via bredbandsuttaget.

Förutom möjligheten till en Internetanslutning med hög kapacitet erbjuds ett flertal andra tjänster. Information om vilka leverantörer som finns och vilka tjänster som erbjuds kan ni läsa mer om på www.malarnetcity.se.

Är ni behov av support, kontakta er tjänste leverantör.

Om ert hushåll tillhör ett av de få på området som inte har aktiverat kabeltv-uttaget eller bredbands-uttaget, eller om ni har andra frågor gällande detta, kontakta ansvarig person i Styrelsen.