Sophantering

Västerås stads stadsvapen                                                                        To start page

Vi sopsorterar i området i följande fraktioner:

Kompost/Matavfall                                                                        Plastförpackningar, hårda och mjuka
Restavfall                                                                                         Metall, konserburkar, ölburkar
Småbatterier (röd holk finns på                                                  Pappförpackningar, kartong
hörnen av sopskåpen)

För stora kartonger och papper finns container vid övergångstället öster om området, glas finns vid återbruket Eriksborg. Det är oerhört viktigt att ALLA hjälps åt med detta, framför allt för att hålla kostnaderna för sophanteringen nere. Tänk på att skölj ur matrester ur förpackningar och packa ihop pappersförpackningar. Undvik att trycka in sopor i redan fulla kärl, titta i nästa lucka eller vänta tills kärlen blir tömda.