månadsarkiv: januari 2014

Retroaktiva höjningen

Från årsmötet den 23 oktober 2013;

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för 2013-2014.
För att täcka förväntade kostnadshöjningar höjs kvartalsavgiften med 450 kr
fr.o.m 1 juli 2013.
…..
Höjningen för två kvartal, där vi redan betalat 6500 kr, utdebiteras retroaktivt med 2×450 = 900 kr att betalas senast 31 jan 2014.”

Fakturan på de 900 kr kommer i brevlådan inom de närmsta dagarna. Förfallodag är den 31 januari 2014.

Vi betalar avgiften i förskott, den retroaktiva höjningen avser perioden juli-sept (betalas i juni) och okt-dec (betalas i sept). Det blir så här när årsmötet är i mitten av året istället för slutet. Två perioder har redan gått…

(Årsmötesprotokollet finns att ta hem via länk nedan)