månadsarkiv: augusti 2022

Städdag

Städdag lördag 27 augusti

Det som behöver göras nu på lördag är att klippa ner alla buskar och rensa ogräs. Även ogräs som växer framför garagen.

Runt garagen behöver vi få ner buskarna ordentligt jäms med väggarna, detta för att vi ska förebygga problem med råttor. De trivs bra under växtlighet i närheten av en vägg.

Lönnskott har vi gott om och det vore bra om det rensas bort.

När ni är klara med ert block titta då gärna förbi lekparken och se om det fortfarande finns arbete kvar att göra där.

Elbilsladdning

Vi håller på att sammanställa de olika anbuden vi har fått och kommer att skicka ut information snarast möjligt.