månadsarkiv: december 2022

Höjd avgift

Klargörande p g a påringning av medlem;
Kvartalsavgiften höjs med 500 kr, från 7600 kr till 8100 kr (där fondinbetalning på 1100 kr ingår).
Då vi har brutet räkenskapsår (från 1 juli – 30 juni) och har årsmötet (högsta beslutande instans i en förening) i oktober så kommer en höjning av avgiften ÄVEN drabba de två inbetalningar som skett i juni resp september.
En höjning på 500 kr kommer bli 1500 kr på december avin (juni+sept+dec). På avin finns det en post ”RET” som innehåller de två månaderna juni + september, denna gång 1000 kr. I mars kommer vi ha ’normal’ avgift 8100 kr (7000 kr + 1100 kr).
Om det är något man tycker är felaktigt eller något man inte förstår så kontaktar man styrelsen (styrelsen@bakbordet.se). Vill man veta varför avgiften är som den är så bör man läsa kallelsen till årsmötet samt deltaga på årsmötet.
Årsmötesprotokollet finns nedan och går att finna i menyn ovan.
God Jul & Gott Nytt År !!!