månadsarkiv: mars 2014

Sand(upp)sopning

Sand(upp)sopning kommer att ske på torsdag (20/3) med fredag (21/3) som reservdag. Parkera bilen utmed gatan under dagtid (från morgonen) så att vi får upp det mesta av sanden även från parkeringen.

Vid snöfall ställs sopningen in.

Enkätsvar gällande återgång till individuell värmedebitering

Vi har nu sammanställt enkäten;

61 av 81 lämnade in ett svar.

44% (27 st) vill återinföra individuell värmemätning medan 56% (34 st) vill behålla nuvarande debitering. Eftersom det krävs 100% enighet i frågan (enl tidigare utskick) så behåller vi nuvarande debiteringssystem där vi delar på kostnaden.

Personligen anser jag detta vara rätt då vi alla värmer varandras väggar.