månadsarkiv: januari 2015

Kallvattenavstängning under v4

Ett läckage i spolbrunnen vid bollplanen har upptäckts. Detta kommer att åtgärdas under v4 och innebär att kallvattnet måste stängas av någon dag under v 4 (19/1 – 23/1) för husen 112 – 162. Mer information lämnas i respektive brevlåda dagen innan avstängning.