Slamsugning dagvattenbrunnar

Slamsugning av dagvattenbrunnar inom Bakbordets område kommer att utföras på Torsdag den 22 April kl 07.30.

Det är Ragnsells som kommer hit och utför jobbet.