Höjd avgift

Klargörande p g a påringning av medlem;
Kvartalsavgiften höjs med 500 kr, från 7600 kr till 8100 kr (där fondinbetalning på 1100 kr ingår).
Då vi har brutet räkenskapsår (från 1 juli – 30 juni) och har årsmötet (högsta beslutande instans i en förening) i oktober så kommer en höjning av avgiften ÄVEN drabba de två inbetalningar som skett i juni resp september.
En höjning på 500 kr kommer bli 1500 kr på december avin (juni+sept+dec). På avin finns det en post ”RET” som innehåller de två månaderna juni + september, denna gång 1000 kr. I mars kommer vi ha ’normal’ avgift 8100 kr (7000 kr + 1100 kr).
Om det är något man tycker är felaktigt eller något man inte förstår så kontaktar man styrelsen (styrelsen@bakbordet.se). Vill man veta varför avgiften är som den är så bör man läsa kallelsen till årsmötet samt deltaga på årsmötet.
Årsmötesprotokollet finns nedan och går att finna i menyn ovan.
God Jul & Gott Nytt År !!!

Arbets/städdag imorgon

Imorgon lördag så är det arbets/städdag från kl 09:00. Nedanstånde punkter finns på schemat (det kan tillkomma andra punkter också);

• Klipp buskar & beskär träd om behov finns
• Rensa rabatter och ta bort ogräs.
• Asfaltsytor i lekpark och på hockeyplan skall sopas rena från sand, löv och skräp.
• Besiktiga garagetak & rensa hängrännor från löv
• Rensa området från skräp & töm alla papperskorgar.
• Farthinder plockas undan och förvaras i sammfällighetens garage

Kl 11:30 har vi årsmöte. Vi ses imorgon!

Årsmöte/Städdag lördag 29 oktober

Städdagen börjar kl 09:00.

Årsmötet börjar kl 11.30 vid stora lekparken.

Alla skall ha fått en kallelse i sin brevlåda idag 14/10 2022.

Möteshandlingarna kan laddas ned här. Möteshandlingarna är också skickade via mail till de som anmält sin mailadress till styrelsen.

De som vill ha ett pappersversion av möteshandlingar kontaktar styrelsen (styrelsen@bakbordet.se) och anger hus nr.

Vi spar en hel del naturresurser genom att distribuera dokumentationen digitalt.

Välkomna till årets årsmöte lördagen den 29 oktober 2022 kl 11.30 i stora lekparken !!!

Styrelsen

Städdag

Städdag lördag 27 augusti

Det som behöver göras nu på lördag är att klippa ner alla buskar och rensa ogräs. Även ogräs som växer framför garagen.

Runt garagen behöver vi få ner buskarna ordentligt jäms med väggarna, detta för att vi ska förebygga problem med råttor. De trivs bra under växtlighet i närheten av en vägg.

Lönnskott har vi gott om och det vore bra om det rensas bort.

När ni är klara med ert block titta då gärna förbi lekparken och se om det fortfarande finns arbete kvar att göra där.

Elbilsladdning

Vi håller på att sammanställa de olika anbuden vi har fått och kommer att skicka ut information snarast möjligt.