Avräkning

Hej alla medlemmar!

Imorgon kommer kvartalsavin med slutavräkning på vatten/värme/snöröjning. Fr o m nu  kommer avierna vara betalning till vårat bankgiro (bg) 5209-3630. (Verifiera detta i er internetbank vid betalning). Det går att betala till pg (32 82 34-0) ett tag till.

Vi lagade den eländiga vattenläckan i dec -22 och från maj -22 hann det försvinna närmare 2000 m3 vatten (runt 350-400 liter/timme). Dessa 2000 m3 vatten får vi dela på. Det var mycket tråkigt att vi inte hann hitta läckaget snabbare MEN nu är det åtgärdat och det är så skönt!!!

Summeringen från slutavräkningen är 50/50, hälften får betala, hälften får tillbaka. För mig som kassör är det som det skall vara. Då är budgeten på dessa poster bra.

Posten ”OBU” som är er avräkning skall vara betald innan sista augusti (om ni har en skuld).

Om ni undrar över något som gäller kommande kvartalsräkning, maila mig kassor@bakbordet.se.

Ha en fortsatt varm och fin midsommar!

//Erkki

Ny version

Nu finns det en ny version av ”Att leva och bo i samfälligheten Bakbordet” att studera. Finns som pdf dokument att ladda ned via dokument sidan (meny ovanför).

 

Höjd avgift

Klargörande p g a påringning av medlem;
Kvartalsavgiften höjs med 500 kr, från 7600 kr till 8100 kr (där fondinbetalning på 1100 kr ingår).
Då vi har brutet räkenskapsår (från 1 juli – 30 juni) och har årsmötet (högsta beslutande instans i en förening) i oktober så kommer en höjning av avgiften ÄVEN drabba de två inbetalningar som skett i juni resp september.
En höjning på 500 kr kommer bli 1500 kr på december avin (juni+sept+dec). På avin finns det en post ”RET” som innehåller de två månaderna juni + september, denna gång 1000 kr. I mars kommer vi ha ’normal’ avgift 8100 kr (7000 kr + 1100 kr).
Om det är något man tycker är felaktigt eller något man inte förstår så kontaktar man styrelsen (styrelsen@bakbordet.se). Vill man veta varför avgiften är som den är så bör man läsa kallelsen till årsmötet samt deltaga på årsmötet.
Årsmötesprotokollet finns nedan och går att finna i menyn ovan.
God Jul & Gott Nytt År !!!